YELKENT YAPI İNŞAAT A.Ş.KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU BAŞVURU FORMU

Formda yer alan bilgilerden * ile işaretlenmiş olanlar Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ uyarınca zorunlualanlardır. Bu bilgilerin eksik olması halinde başvurunuzun işleme alınması mümkün olmayacaktır.

1.GENEL AÇIKLAMALAR


1.1.Başvuru Yöntemi
Kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmak için bu formu aşağıdaki yöntemler aracılığıyla şirketimize iletebilirsiniz.

Yöntem Adres
Başvuruyu Şirketimize yazılı olarak iletmek (kişisel veri sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile yazılı olarak başvurması veya başvuruyu noter kanalıyla tebliğ etmesi) Serdar Mh. İstanbul Karayolu Cd. Cengiz Apt. No:138/A İzmit / Kocaeli
Başvuruyu şirketimizin internet sitesinde bulunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Kaydını oluşturarak https://yelkentyapi.com/kvkk-basvuru
Başvuruyu kişisel veri sahibinin Şirketimize daha önce bildirdiğive sistemimizde kayıtlı bulunan e-posta adresini kullanarak Şirketimize göndermek yelkent@yelkentyapi.com
Başvurunuzun daha hızlı cevaplanabilmesini teminen, başvuru zarfına veya e-posta konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Başvuru” yazılmasını rica ederiz. Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi için bazı durumlarda kimliğinizi doğrulamak amacıyla sizden belirli bilgiler talep etmemizgerekebilir. Bu tür taleplerimiz de kişisel verilerinizin yetkisiz kişilere açıklanmasını önlemek amacıyla uyguladığımız bir diğer güvenlik önlemidir.

1.2.Başvurunuza Cevabımız
Başvurunuza ilişkin cevabımız, en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda tarafınıza iletilecektir.

1.3.Başvurunuza İlişkin Maliyetler
Başvurunuza ilişkin işlemlerin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenentarifedeki ücretler doğabilir. Buna göre talebiniz, cevabın yazılı olması yönündeyseŞirketimiz tarafından verilecek cevabın 10 (on) sayfaya kadar olan kısmı için bir ücret alınmayacak ancak 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Ayrıca başvuruya cevabın CD, taşınabilir bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesinin gerekmesi halinde, ilgili kayıt ortamının maliyeti talep edilebilecektir.

KVKK ONLINE BAŞVURU FORMU

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Başvuru Formu
(Yabancılar için uyruk, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası yazılmalıdır.)
(E-posta adresi sağlanması halinde başvuruya daha hızlı dönüş sağlanabilecektir.)

Lütfen başvurunuza verilecek cevabın size nasıl iletilmesini istediğinize yönelik tercihinizi belirtiniz

Şirketimiz ile olan ilişkinizi seçiniz ve bu ilişkinin zaman dilimini (irtibatın oluştuğu tarih ve süresi, örneğin “Mayıs 2015 –Haziran 2018” veya “2016’dan beri” gibi) belirtiniz.